top of page

På min egen livsresa, precis som vi alla är. Jag är här för att vara vid din sida under din livsresa och erbjuda verktyg och medel för att stödja dig.

Familj, karriär, träning, uppmärksam, yoga, löpning, medvetenhet, stresshantering, fokus och riktning.

Alla är viktiga delar i mitt livs pussel.

En erfaren chef, fokuserad på personlig tillväxt och livsresa.

 

Med avsikt att vara ansluten till nuet, leva i medvetenhet, öppet tänkesätt, kopplat i kropp och själ.

Fatta ett aktivt beslut om vart jag är på väg. Börjar med de små sakerna. Varje steg räknas. Börjar här och nu. Jag bestämmer mitt tänkesätt och hur jag vill närma mig saker, känslor och min omgivning.

”Vad skulle livet vara om vi inte hade mod att försöka något?

Jag har avslutat min 200-timmars yogalärarutbildning och börjat som yogainstruktör, initialt med Hatha, Vinyasa & Yin. Slutförd Global Yin Yoga online. Under 2021 även gått vidare med en Yin yogalärarutbildning (50h), samt i Yoga Nidra och Restorative lärarutbildning (50h) inom Global yoga, samt ytterligare 100 timmar inom global yoga

Planerar att lägga till klasserna Restorative, Mindfulness och Meditation.

Under 2021 deltog jag i en 300 timmars utbildning till meditationslärare, avslutad i februari 2022. Detta för att öka medvetenheten om levande och sinnesstämning. Jag erbjuder meditationssessioner för enskilda personer, mindre grupper och att arbeta med ditt företag och grupper och team. Som en del av ökad medvetenhet, där du för närvarande är och möjlig en riktningsförändring, med ett syfte och medvetenhet i livet och beslutsfattande.


Jag tycker det är intressant att observera och förstå hur mitt sinne och attityd påverkar mina val och hur mina vägar utvecklas. Hur jag tänker, reagerar och hur mitt synsätt på saker, livet som sådant, kommer att påverka min väg och hur jag känner för det. Livet är tänkt att levas. Jag lär mig när jag möter nya saker i livet och utvecklas när jag går längs min väg.

 

Jag har arbetat hela min karriär i stora företag, med ett brett spektrum av olika kulturer, preferenser och sätt att se på livet. Jag har varit ledare för chefer och team medlemmar över hela världen i Japan, USA, Brasilien, Frankrike, Indien och i Sverige. Jag har i verkligheten sett, känt och varit i mitten av dessa olika kulturella, preferenser och sätt att se på livet. Det finns så många olika sätt på hur människor interagerar, ser på sig själva som individer och en del av ett kollektivt företag eller samhälle.

 

Det finns inte ett rätt sätt att välja hur man ska närma sig livet, beslutsfattande, social interaktion, självmedvetenhet och hur man ska leva sitt liv. Det finns många olika sätt och vägar att gå längs. Det viktiga är att du är medveten om var du är, var du vill vara och sätter en riktning med syfte och medvetenhet. Det är viktigt att när du lever, också vara närvarande i ögonblicket och vara sann mot dig själv.

Jag är på resa. Jag bestämmer själv hur jag närmar mig förändring, motstånd, framsteg och framgång. Att leva lite mer i nuet, i ögonblicket med medvetenhet.

Jag kommer att dela videor relaterade till Yoga, Mindset, Hälsa, Mindfulness, Andningstekniker och Meditation.

Du är mycket välkommen att kontakta mig om du har frågor, vill samarbeta eller om du vill att jag ska ge dig klasser eller work shops, individuellt, i grupp eller på ditt företag.

Jag ser fram emot att vara en del av din resa längs din väg. Du måste fatta besluten, men jag kan vara där tillsammans med dig och ge stöd, vägledning och verktyg.

bottom of page